COVID-19

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Was regelmatig je handen.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 • Draag een mondmasker.
 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 • Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

COVID-19 en reizen

U vertrekt naar het buitenland of neemt deel aan een groot cultureel evenement?

U bent volledig gevaccineerd?

 U zal een Europees digitale coronacertificaat kunnen bekomen waarmee vrij reizen tussen de EU-lidstaten makkelijker wordt. Ook voor de deelname aan grote culturele evenementen kan dit certificaat vereist zijn. In dit geval, heeft u geen test nodig.

 

U bent nog niet (voldoende) gevaccineerd?

Via een recente negatieve PCR-test kan u ook het Europees digitale coronacertificaat bekomen. Kinderen van 6 tot 17 jaar en personen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren hebben recht op een tegemoetkoming voor 2 PCR-testen uitgevoerd van 1 juli tot 30 september 2021.

 

Hoe krijgt u uw test terugbetaald?

Voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021 kan u via de website mijngezondheid.be de testcodes krijgen waarmee de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging de test vergoedt. De testcode is 10 dagen geldig. Meer informatie over het verkrijgen van deze testcodes kan u terugvinden via de website info-coronavirus.be

Helena

Helena is jouw gratis digitale gezondheidsportaal. Het is jouw persoonlijke digitale brievenbus en archief voor al jouw medische documenten en gegevens. Dankzij Helena is het mogelijk om op een veilige manier te communiceren met jouw zorgverleners en voorgeschreven artikelen met één klik te reserveren bij je apotheek. Zo verloopt de communicatie met jouw zorgverleners nog vlotter en efficiënter.


Helena is er voor iedereen, van jong tot oud. Ieder gezinslid met een persoonlijk gsm-nummer en persoonlijk e-mailadres, kan Helena gebruiken.


Activeren kan op verschillende manieren. Klik hier voor meer informatie en hulp voor het activeren. 

INFO ROND AFSPRAKEN

 

 • Als u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve 24u op voorhand te verwittigen.
 • Als u met 2 personen komt, gelieve 2 opeenvolgende afspraken te boeken.
 • U heeft steeds de vrije keuze van arts. Bij afwezigheid van de arts van uw keuze kan u terecht bij een andere arts die uw medisch dossier kan raadplegen.
 • Voorschriften of attesten kunnen niet telefonisch worden verstrekt. Er worden voldoende voorschriften afgeleverd tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is.
 • Voor het invullen van allerhande attesten (verzekering, invaliditeit, sport...) komt u best op raadpleging. Uw arts mag enkel attesten schrijven na ondervraging en medisch onderzoek.

BESPREKEN VAN RESULTATEN

 

 • Tijdens de consultatie zal uw arts afspreken wanneer er opgebeld mag/zal worden om de resultaten van een bloedonderzoek/ medische beeldvorming en andere te bespreken. Dit gebeurt het liefst in de voormiddag zodat de telefoonbelasting beperkt is in de namiddag.
 • Omwille van de nieuwe GDPR/ privacy regeling mogen resultaten niet langer via mail doorgestuurd worden. U kan uw documenten steeds komen ophalen na overleg met de arts. Of u kan ze raadplegen via uw persoonlijke eBox op helena.care.
 • Indien u interesse heeft, kunt u Helena op 2 manieren activeren.
  • U kunt dit zelf via uw eID of Itsme account door rechtstreeks naar de site helena.care te gaan. Via instellingen kunt u dan een persoonlijke login aanmaken.
  • U kan bij een praktijkbezoek aan Carolien vragen om een code aan te maken. Daarvoor hebben we uw persoonlijk emailadres en persoonlijk gsmnummer nodig. Elk emailadres en/of telefoonnummer kan slechts 1 maal gebruikt worden.
  • U moet hiervoor naar helena.care/code surfen en met de code meegekregen in de praktijk kunt u 48u inloggen. Daarna maakt u een eigen account aan of logt u in met uw eID of Itsme account. 


PREVENTIEF SPORTMEDISCH ONDERZOEK

 

 • Alle artsen staan in voor het preventief sportmedisch onderzoek.
 • Voor een afspraak kan u hiervoor bij het secretariaat terecht.
 • U kan reeds de vragenlijst op www.sportkeuring.be invullen en meenemen op het onderzoek. 

HUISARTS IN OPLEIDING

 

Onze praktijk is door de Vlaamse universiteiten en het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO) erkend als opleidingspraktijk, met als praktijkopleiders Dr. Koen Viaene en Dr Emilie Beke.


Dit betekent dat er permanent voor telkens een periode van 12 of 18 maanden één of twee Huisartsen In Opleiding (HAIO) als artsen meewerken in de praktijk.

Een HAIO is afgestudeerd als basisarts en werkt zelfstandig als huisarts mee in de praktijk, onder supervisie van de praktijkopleider (te vergelijken met een arts-assistent in het ziekenhuis), met hiernaast nog een opleidingsprogramma (lessen, seminaries, masterproef, bijkomende ziekenhuisstage) en studeert na 3 jaar af als Master in de Huisartsgeneeskunde, nodig voor de erkenning als huisarts.


Een HAIO werkt volgens dezelfde tarieven en terugbetaling, met dezelfde bevoegdheden als de andere artsen, maar kan steeds beroep doen op de collega’s en praktijkopleider voor advies zo nodig. Ook worden in meerdere overlegmomenten tussen HAIO en praktijkopleider alle patiëntencontacten overlopen, zodat uw vaste huisarts volledig op de hoogte blijft (tenzij u dit specifiek anders vraagt), naast uiteraard de communicatie via het gemeenschappelijk elektronisch medisch dossier.