IHUISARTSENPRAKTIJK

Covid-19

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Was regelmatig je handen.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 • Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

INFO ROND AFSPRAKEN

 

 • Als u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve 24u op voorhand te verwittigen.
 • Als u met 2 personen komt, gelieve 2 opeenvolgende afspraken te boeken.
 • U heeft steeds de vrije keuze van arts. Bij afwezigheid van de arts van uw keuze kan u terecht bij een andere arts die uw medisch dossier kan raadplegen.
 • Voorschriften of attesten kunnen niet telefonisch worden verstrekt. Er worden voldoende voorschriften afgeleverd tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is.
 • Voor het invullen van allerhande attesten (verzekering, invaliditeit, sport...) komt u best op raadpleging. Uw arts mag enkel attesten schrijven na ondervraging en medisch onderzoek.

BESPREKEN VAN RESULTATEN

 

 • Tijdens de consultatie zal uw arts afspreken wanneer er opgebeld mag/zal worden om de resultaten van een bloedonderzoek/ medische beeldvorming en andere te bespreken. 
 • Omwille van de nieuwe GDPR/ privacy regeling mogen resultaten niet langer via mail doorgestuurd worden. U kan uw documenten steeds komen ophalen na overleg met de arts. Of u kan ze raadplegen via uw persoonlijke eBox op helena.care  (zelf aan te melden of code aan te vragen bij uw huisarts)

PREVENTIEF SPORTMEDISCH ONDERZOEK

 

 • Dr. Viaene Koen en Dr. Vandeputte Jolien staan in voor het preventief sportmedisch onderzoek.
 • Voor een afspraak kan u hiervoor bij het secretariaat terecht.
 • U kan reeds de vragenlijst op www.sportkeuring.be invullen en meenemen op het onderzoek. 

IHUISARTSENPRAKTIJK

Dr. Viaene Francis

Dr. Viaene Koen

Dr. Vandeputte Jolien

Dr. Beke Emilie

Rollegemkerkstraat 100

8510 Rollegem

secretariaat@hapweimeersen.be

056 21 23 07

WACHTDIENST

Aalbeke-Rollegem-Bellegem |

056 25 49 59

Kortrijk | 056 25 39 99

Marke-Lauwe | 056 52 08 20

Kooigem-Avelgem-Moen |

056 64 75 20

BETAALMETHODES

In de praktijk kan zowel cash als via Payconiq of bancontact betaald worden.