Afspraken voor een vlotte samenwerking

RAADPLEGINGEN


Alle afspraken verlopen op afsrpaak. Gelieve voor elke patiënt een aparte afspraak in te boeken. Wij proberen ons aan ons schema te houden, maar dit lukt alleen maar als we een duildelijk beeld hebben op onze agenda.

Als u uw afspraak niet kunt nakomen, gelieve 24u op voorhand te annuleren. 

ARTSENKEUZE


U heeft steeds de vrije keuze van arts. Bij afwezigheid van de arts van uw keuze kan u terecht bij een andere arts die uw medisch dossier kan raadplegen.

MEDISCHE ATTESTEN


Voor het invullen van allerhande attesten (verzekering, invaliditeit, sport...) komt u best op raadpleging. Uw arts mag enkel attesten schrijven na ondervraging en medisch onderzoek.

HUISBEZOEKEN


Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. 

Huisbezoeken worden telefonisch aangevraagd bij voorkeur in de voormiddag. De acute extra huisbezoeken worden afgewerkt door de arts die eerst kan vertrekken of door de arts die dit het best kan inplannen. Dit zal niet altijd uw arts bij voorkeur zijn. 

Huisbezoeken gebeuren enkel op grondgebeid Aalbeke - Rollegem - Bellegem gezien het haalbaar moet blijven om ook in acute situaties hulp te kunnen bieden.

Enkel patiënten met een globaal medisch dossier kunnen een huisbezoek aanvragen. 

VOORSCHRIFTEN


Voorschriften of attesten kunnen niet telefonisch worden verstrekt. Er worden voldoende voorschriften afgeleverd tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is.

WACHTDIENST


De wachtdienst wordt momenteel georganiseerd vanuit Kortrijk.

Concreet wilt dit zeggen dat u voor Aalbeke- Rollegem- Bellegem het wachtnummer 1733 belt.

De consultaties in het weekend gaan door op het Az Groeninge - campus Kennedylaan - oprit Spoedopname.  

RESULTATEN


Tijdens de consultatie zal uw arts afspreken wanneer er opgebeld mag/zal worden om de resultaten van een bloedonderzoek/ medische beeldvorming en andere te bespreken. Dit gebeurt het liefst in de voormiddag zodat de telefoonbelasting beperkt is in de namiddag.


Omwille van de nieuwe GDPR/ privacy regeling mogen resultaten niet langer via mail doorgestuurd worden. U kan uw documenten steeds komen ophalen na overleg met de arts. Of u kan ze raadplegen via uw persoonlijke eBox op my nexuzhealth.

Aanbod binnen de praktijk

EERSTELIJNSZORG

U kan bij ons terecht voor...

Zorg voor kinderen

 • 7de dagsonderzoek na de geboorte
 • Medische begeleiding van de boorling tot kind (ontwikkeling, voeding, problemen)
 • Vaccinatie

Zorg voor ouderen

 • Medische begeleiding thuis en in het woonzorgcentrum multidisciplinair
 • Begeleiding van levenswensen ikv zorgplanning
 • Palliatieve begeleiding

Psychologische zorg

 • laagdrempelig aanspreekpunt rond psychische en sociale moeilijkheden
 • multidisciplinaire begeleiding van psychische aandoeningen
 • angststoornissen

Hartaandoeningen

 • Screening naar hart- en vaataandoeningen
 • Afname van electrocardiogram, 24u bloeddrukmeting en -ritmemeting
 • Behandeling van bloeddrukverhoging

Longaandoeningen

 • Longfunctietesten
 • Opvolging van astma en chronische rokersaandoeningen

Screening

 • Bevolkingsonderzoek voor dikke darmkanker, voor borstkanker, voor baarmoederhalskanker ea
 • Hart- vaataandoeningen, diabetes, nierinsufficiëntie
 • Botontkalking
 • Valpreventie

Acute zorg

 • Dringende medische problemen
 • Infecties
 • Kleine ongevallen, breuken, wonde

Urinewegen

 • Plasklachten bij kinderen, man en vrouw
 • urine--incontinetie
 • prostaatgerelateerde klachten

Huidaandoeningen

 • huidonderzoek ikv huidletsels, huidaandoeningen
 • kleine ingrepen
 • wegnemen van ingegroeide teennagels

Zorg voor kinderen

 • 7de dagsonderzoek na de geboorte
 • Medische begeleiding van de boorling tot kind (ontwikkeling, voeding, problemen)

Gezondheids-bevordering

 • levensstijladvies
 • voedingsadvies in samenwerking met diëtiste
 • bewegingsadvies

Chronische zorg

 • Begeleiding van hartfalen
 • Diabetes mellitus
 • Chronische nierinsufficiëntie
 • COPD

  Gynaecologie

  • Afname van uitstrijkjes
  • Borstonderzoek
  • Begeleiding van contraceptie
  • Gynaecologische problemen en vragen
  • Vragen rond SOA
  • Begeleiden van zwangerschap

  Bewegingsstelsel

  • Acute en chronische pijn- of functieklachten thv de rug, romp en de ledematen

  OPLEIDINGSPRAKTIJK

  Onze praktijk is door de Vlaamse universiteiten en het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO) erkend als opleidingspraktijk, met als praktijkopleiders Dr. Koen Viaene en Dr Emilie Beke.


  Dit betekent dat er permanent voor telkens een periode van 12 of 18 maanden één of twee Huisartsen In Opleiding (HAIO) als artsen meewerken in de praktijk.

  Een HAIO is afgestudeerd als basisarts en werkt zelfstandig als huisarts mee in de praktijk, onder supervisie van de praktijkopleider (te vergelijken met een arts-assistent in het ziekenhuis), met hiernaast nog een opleidingsprogramma (lessen, seminaries, masterproef, bijkomende ziekenhuisstage) en studeert na 3 jaar af als Master in de Huisartsgeneeskunde, nodig voor de erkenning als huisarts.


  Een HAIO werkt volgens dezelfde tarieven en terugbetaling, met dezelfde bevoegdheden als de andere artsen, maar kan steeds beroep doen op de collega’s en praktijkopleider voor advies zo nodig. Ook worden in meerdere overlegmomenten tussen HAIO en praktijkopleider alle patiëntencontacten overlopen, zodat uw vaste huisarts volledig op de hoogte blijft (tenzij u dit specifiek anders vraagt), naast uiteraard de communicatie via het gemeenschappelijk elektronisch medisch dossier.